Záverečné video k projektu s Nadáciou Orange – STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM

video k projektu

Ani sme sa nenazdali a náš projekt, ktorý sme si tak dôkladne pripravili, je na konci. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť mnoho zaujímavých
a výstižných plagátov, vyrobili sme aj nástenky, videá a pracovné listy. Takisto sme sa zamerali aj na divadelné spracovanie témy šikany.

Šikana je pojem, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi často používa, avšak jeho podstata nám uniká. Nestačí len rozprávať, ale treba aktívne konať a hlavne preventívne riešiť túto tému, pretože šikana veľmi negatívne dokáže ovplyvniť život našich žiakov, detí a má veľký dopad na budúcnosť daného dieťaťa, čo dosvedčujú aj naše pedagogické skúsenosti. Je veľmi dôležité venovať sa tejto téme, oboznamovať s ňou žiakov, avšak nie frontálnym vysvetľovaním a poučovaním, čo naše deti majú a čo nemajú robiť, to je skôr kontraproduktívne. Oveľa efektívnejší spôsob vidíme vo vzájomnom učení sa, v rovesníckom učení, v projektovej výučbe, kde sa za pomoci rôznych aktivít žiaci spoznávajú viac a učia aj mladších žiakov, zvyšuje sa ich citlivosť voči pociťovaniu iných. Veľmi dobrým príkladom je práve divadlo, kde sa vciťujú do jednotlivých postáv s ich emóciami.

Sme veľmi radi, že sa nám projekt podarilo uskutočniť a veríme, že sme oslovili aj našich žiakov. Práve oni tvoria to žiacke spoločenstvo, ktoré nesmie byť mlčiacou väčšinou, ale chce sa správať proaktívne.

Bohužiaľ, divadlo sme nacvičili, rekvizity a scénu pripravili, kostýmy zakúpili, avšak mimoriadna situácia s COVID-19 nám neumožnila verejnú premiéru pred mladšími žiakmi. Hneď, ako sa núdzový stav skončí
a situácia zmení, budeme divadlo prezentovať.

Aktivitami nemienime skončiť, už teraz máme pre mladších žiakov pripravené pracovné listy, čiže naši starší žiaci budú mať s tými mladšími workshopy na tému šikany. Práve u mladších žiakov začínajú tieto problémy a na druhom stupni sa iba vyostrujú, preto musíme chrániť
a preventívne pôsobiť najmä na našich najmladších.

Touto cestou ďakujeme našim žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do projektu!

Renáta Železňáková a Katarína Jurášová, zodpovedné za realizáciu projektu v Cirkevnej spojenej škole, Dolný Kubín.

Pamätaj: Nebuď mlčiaca väčšina, podaj pomocnú ruku – raz ju niekto môže podať aj tebe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *