Pripravili sme si otázky pre spolužiakov

Žiaci sa na krúžku videošpecialitky rozprávali a spoločne sa dohodli na nasledovných otázkach, ktoré by podľa nich mali vystihnúť podstatu – či a ako žiaci chápu pojem šikana, či sa s ňou stretli v reálnom, prípade internetovom svete, a aký majú naň názor. Mnohokrát nám môžu pomôcť práve ľudia v našom najbližšom okolí, a preto nemôžeme byť slepí a hluchí na volania o pomoc. Šikanovanie je problém, ktorý sa mnohokrát presúva zo škôl do bežného a aj pracovného života, preto sa musíme naučiť spoznať jej prejavy a zastaviť ich hneď na začiatku!

Dotazník vytvorený žiakmi:

1. Čo je podľa teba šikana?

2. Kedy môžeš použiť slovo šikana?

3.  Poznáš niekoho vo svojom okolí, kto mal problém so šikanovaním?

4. ( Ak áno) snažil si sa mu nejako pomôcť? Alebo ako si sa zachoval?

5. Aký máš názor ty na šikanu?

6. Prečo podľa teba ľudia šikanujú iných?

7. Ako predísť šikanovaniu podľa teba?

8. Máš nejakú radu pre ľudí, ktorí sú alebo boli šikanovaní? 

VIDEO: Psychická šikana – môže sa týkať aj mňa?

Niektorí deviataci nám spracovali video aj o psychickej šikane. Mnohokrát sa žiakom zdá, že práve ich sa to netýka a ak sa im niečo také deje, nepomenujú to práve slovom šikana. Ale šikana nie je len fyzického charakteru, veľakrát aj psychického a tá dokáže zanechať na duši oveľa väčšie následky, preto s ňou takisto treba bojovať. Niko nám pripravil video o psychickej šikane:

Psychická šikana – môže sa týkať aj mňa?

VIDEO: Kyberšikana – čo je to a ako s ňou bojovať?

Naši žiaci si spracovali jednotlivé typy šikany aj video formou. Žiaci deviateho ročníka, tercie a kvinty spracovávali videá o jednotlivých typoch šikany. Žiak Ján nám spracoval video o kyberšikane a jej následkoch, ale aj o tom, ako sa pred ňou môžeme chrániť. Stiahnuť si ho môžete na odkaze pod článkom

Kyberšikana – čo je to a ako s ňou bojovať?