Pracovný list č. 1 – Úvodný rozhovor so žiakmi k téme šikanovanie

Podľa najnovších prieskumov sa so šikanou stretlo veľmi veľa žiakov na základnej škole, preto je potrebné ozrejmiť si fakty a spôsoby, ako pomôcť. Prinášame súbor pracovných listov vytvorených žiakmi – ich pohľad, ako by oni riešili, zisťovali problémy medzi žiakmi, spolužiakmi, pretože niekedy aj učitelia zistia určité skutočnosti dosť neskoro.