VIDEO: Psychická šikana – môže sa týkať aj mňa?

Niektorí deviataci nám spracovali video aj o psychickej šikane. Mnohokrát sa žiakom zdá, že práve ich sa to netýka a ak sa im niečo také deje, nepomenujú to práve slovom šikana. Ale šikana nie je len fyzického charakteru, veľakrát aj psychického a tá dokáže zanechať na duši oveľa väčšie následky, preto s ňou takisto treba bojovať. Niko nám pripravil video o psychickej šikane:

Psychická šikana – môže sa týkať aj mňa?

VIDEO: Kyberšikana – čo je to a ako s ňou bojovať?

Naši žiaci si spracovali jednotlivé typy šikany aj video formou. Žiaci deviateho ročníka, tercie a kvinty spracovávali videá o jednotlivých typoch šikany. Žiak Ján nám spracoval video o kyberšikane a jej následkoch, ale aj o tom, ako sa pred ňou môžeme chrániť. Stiahnuť si ho môžete na odkaze pod článkom

Kyberšikana – čo je to a ako s ňou bojovať?

Plagáty sú na svete!

Naši žiaci zo základnej školy a študenti gymnázia ukázali, že sú skutočne šikovní a vytvorili mnoho nápaditých plagátov. Na plagáty sme využili zakúpené farebné papiere a temperové farby, fixky.

Čo robí dobrý plagát dobrým plagátom? Šokantnosť, farebnosť, zaujímavosť a vyjadrenie sa k danej téme obrazom. Či sa to našim žiakom podarilo, posúďte sami.

Pracovný list č. 3 – 4 Hádanky, tajničky pre mladších spolužiakov

Vážne-nevážne na neľahkú tému s mladšími spolužiakmi

Téma šikany sa netýka len nás, starších, ale začína sa prejavovať práveže v tom mladšom školskom veku, preto sme si pripravili pre našich mladších spolužiakov k tejto téme hádanky, tajničky, krížovky, jednoducho hravé aktivity. Chceli sme takýmto hravým spôsobom priblížiť našim spolužiakom tému šikany, ktorá je pre nich ťažšie uchopiteľná, ale práve takáto „interaktívna“ forma umožňuje lepšie pochopenie a zaujatie mladších žiakov.

ODKAZ NA STIAHNUTIE PRACOVNÝCH LISTOV: