Ciele projektu

Cieľom projektu by sme chceli prostredníctvom žiackych prác s modelovými situáciami jednotlivých stupňov šikany eliminovať násilie, agresivitu a šikanovanie na školách, skvalitniť tak psycho-sociálnu klímu, podporiť duševné zdravie žiakov, poskytnúť tiež metodický materiál, ktorý pomôže riešiť problematické situácie na školách. Naším hlavným cieľom je prihovoriť sa mladým ľuďom modernou formou, ktorá je im blízka.
Ciele projektu:

1) Využitie dramatického krúžku na stvárnenie a prevenciu – príprava,
nácvik a realizácia divadla
2) Výroba plagátov ako prevencie proti šikanovaniu
3) Žiacke videoreportáže 
4) Workshopy a prednášky zamerané na šikanu a kyberšikanu
5) Poskytnutie vytvoreného materiálu, metodického materiálu
6) Nástenka projektu v areáli školy

O projekte

Nadácia Orange

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-sik.jpg

Vďaka Nadácii Orange v programe e-Školy pre budúcnosť 2019/20 sa naša škola zapojila do projektu Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!  Chceme žiakom a spolu so žiakmi ukázať, ako veľmi je potrebné vedieť riešiť a byť informovaný o svojej vlastnej bezpečnosti a ochrane svojej osoby. Inými slovami, chceme sa zamerať na oblasť prevencie a poznania. Vysvetlením a stvárnením na jednotlivých príkladoch šikany sa chceme sústrediť na oblasť riešenia vzniknutých problémov.