Záverečné video k projektu s Nadáciou Orange – STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM

video k projektu

Ani sme sa nenazdali a náš projekt, ktorý sme si tak dôkladne pripravili, je na konci. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť mnoho zaujímavých
a výstižných plagátov, vyrobili sme aj nástenky, videá a pracovné listy. Takisto sme sa zamerali aj na divadelné spracovanie témy šikany.

Šikana je pojem, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi často používa, avšak jeho podstata nám uniká. Nestačí len rozprávať, ale treba aktívne konať a hlavne preventívne riešiť túto tému, pretože šikana veľmi negatívne dokáže ovplyvniť život našich žiakov, detí a má veľký dopad na budúcnosť daného dieťaťa, čo dosvedčujú aj naše pedagogické skúsenosti. Je veľmi dôležité venovať sa tejto téme, oboznamovať s ňou žiakov, avšak nie frontálnym vysvetľovaním a poučovaním, čo naše deti majú a čo nemajú robiť, to je skôr kontraproduktívne. Oveľa efektívnejší spôsob vidíme vo vzájomnom učení sa, v rovesníckom učení, v projektovej výučbe, kde sa za pomoci rôznych aktivít žiaci spoznávajú viac a učia aj mladších žiakov, zvyšuje sa ich citlivosť voči pociťovaniu iných. Veľmi dobrým príkladom je práve divadlo, kde sa vciťujú do jednotlivých postáv s ich emóciami.

Sme veľmi radi, že sa nám projekt podarilo uskutočniť a veríme, že sme oslovili aj našich žiakov. Práve oni tvoria to žiacke spoločenstvo, ktoré nesmie byť mlčiacou väčšinou, ale chce sa správať proaktívne.

Bohužiaľ, divadlo sme nacvičili, rekvizity a scénu pripravili, kostýmy zakúpili, avšak mimoriadna situácia s COVID-19 nám neumožnila verejnú premiéru pred mladšími žiakmi. Hneď, ako sa núdzový stav skončí
a situácia zmení, budeme divadlo prezentovať.

Aktivitami nemienime skončiť, už teraz máme pre mladších žiakov pripravené pracovné listy, čiže naši starší žiaci budú mať s tými mladšími workshopy na tému šikany. Práve u mladších žiakov začínajú tieto problémy a na druhom stupni sa iba vyostrujú, preto musíme chrániť
a preventívne pôsobiť najmä na našich najmladších.

Touto cestou ďakujeme našim žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do projektu!

Renáta Železňáková a Katarína Jurášová, zodpovedné za realizáciu projektu v Cirkevnej spojenej škole, Dolný Kubín.

Pamätaj: Nebuď mlčiaca väčšina, podaj pomocnú ruku – raz ju niekto môže podať aj tebe.

Zo zákulisia nácvikov divadla III.

Situácia ohľadom COVID-19 sa preniesla aj do našej výučby a našich aktivít v rámci projektu. Prvé nácviky divadielka o princeznej, ktorá klame na internete (na motívy rozprávky Tučná princezná) sme po príchode do školy v septembri ako-tak zvládli, ale zakrátko sme museli prejsť na online nácviky :o((

Rozhodnutia ministerstva školstva a karantény jednotlivých tried nám od konca septembra znemožnili stretávať sa, a tak nacvičujeme virtuálne, nedáme sa odradiť :o), aj keď je to náročné.

Plagáty sú na svete!

Naši žiaci zo základnej školy a študenti gymnázia ukázali, že sú skutočne šikovní a vytvorili mnoho nápaditých plagátov. Na plagáty sme využili zakúpené farebné papiere a temperové farby, fixky.

Čo robí dobrý plagát dobrým plagátom? Šokantnosť, farebnosť, zaujímavosť a vyjadrenie sa k danej téme obrazom. Či sa to našim žiakom podarilo, posúďte sami.

Dotazník: od žiakov pre žiakov

Ako prvé sme sa rozhodli zistiť, čo všetko naši žiaci vedia o tejto téme, a preto sme sa ich rozhodli opýtať. Samozrejme, najskôr sme si v rámci krúžku pripravili dotazník.

A čo nás zaujímalo?

1. Čo je podľa teba šikana?

2. Kedy môžeš použiť slovo šikana?

3.  Poznáš niekoho vo svojom okolí, kto mal problém so šikanovaním?

4. ( Ak áno) snažil si sa mu nejako pomôcť? Alebo ako si sa zachoval?

5. Aký máš názor ty na šikanu?

6. Prečo podľa teba ľudia šikanujú iných?

7. Ako predísť šikanovaniu podľa teba?

8. Máš nejakú radu pre ľudí, ktorí sú alebo boli šikanovaní? 

O odpovediach našich spolužiakov sme sa porozprávali a odpovede boli zaujímavé. Niektorí spolužiaci si myslia, že pod pojmom šikana sa skrýva všetko, pomaly aj keď sa ti spolužiak nepozdraví alebo nechtiac ti zhodí učebnicu. Iní však bohužiaľ poznajú niekoho, kto mal so šikanou problém, preto sme sa rozhodli, že sa zameriame práve na to, ako si môžeme aj my, ako spolužiaci navzájom pomôcť, všímať si jeden druhého a nebudeme iba mlčiaca väčšina.

Momenty z krúžku videošpecialitky

Naši žiaci spolu s pani učiteľkou pripravujú v rámci nášho projektu zaujímavé videá.

Videá sme si rozdelili do niekoľkých tematických okruhov, ako čo je to vlastne šikana, typy šikany, ako sa brániť šikane, kto mi môže pomôcť, ako predísť takémuto správaniu v škole, čo robiť, keď si všimnem, že spolužiak/spolužiačka má takýto problém.

Prednosťou týchto videí je fakt, že na nich pracujú samotní žiaci, ktorí nielen získavajú informácie o danej téme aj pre seba, ale učia sa samostatne a zároveň pracovať v tíme, učia sa pracovať s informáciami a snažia sa zaujať svojím prístupom aj spolužiakov, čiže využívajú vlastnú kreativitu.

Ako úplne prvé si žiaci pripravili videodotazník pre svojich spolužiakov, aké poznatky majú v súčasnosti o šikane (dotazník nájdete aj na tejto stránke v časti metodické materiály).

Preventívne besedy – anketa u žiakov

Keďže nás zaujíma, ako žiaci besedy vnímali, ako a či ich obohatili, uskutočnili sme medzi všetkými zúčastnenými malý prieskum. Tu sú niektoré odpovede:

Sarah Lujza Flajsová, III. G: „Myslím, že to bolo super. Zo začiatku ma to síce moc nebavilo, ale keď začal pán Peter rozprávať o svojom živote, skoro som sa rozplakala.“

Jessika Paľovčíková, III. G: „Bolo to úžasné, počúvala som so zatajeným dychom. Neviem si predstaviť prežiť taký ťažký život a ešte sa z toho dostať. Aj to, ako sa obrátil k Bohu. Bolo mi ho strašne ľúto, no to, že si našiel aj po svojej minulosti manželku a mal milujúcu rodinu, to ma dostalo.“

Ján Fedor, III. G: „Beseda bola fajn, bola to prevencia proti rôznym závislostiam. Ten pán nám rozprával aj o svojom živote.“

Ján Garaj, 9. A: „Bolo to dosť fajn, pretože 35-ročný chalanisko menom Samo nám rozprával o nástrahách sociálnych sietí a čo všetko sa môže stať, aké veci si nepridávať na internete, s akými ľuďmi si nepísať, čo si všímať, ako si overiť užívateľov, či sú skutoční alebo ide o falošný účet. Za mňa super beseda.“

Ľuboslav Zanovit, 9. A: „Podľa môjho názoru beseda, na ktorej sme boli, bola veľmi poučná a dala mi aj niečo do života.“

Dalibor Ondrejka, 7. A: „Páčilo sa mi na tejto besede s lektorkou Peťou to, že nám vravela o svojom detstve a ako spoznala Boha.“

Karin Habláková, 7. A: „Dňa 6. 2. k nám do školy zavítala jedna pani z Banskej Bystrice. Prišla nám porozprávať o šikane. Rozprávala nám, aké skúsenosti so šikanou mala v živote, ako sa pred ňou brániť a ešte veľa ďalších vecí ohľadom šikany. Mali sme rôzne zaujímavé aktivity a bolo to super.“

Ema Zanovitová, 7. A: „Dňa 6. 2.2020 sa uskutočnila beseda o šikane. Páčilo sa mi to strašne moc. Petra, ktorá nám to všetko rozprávala mi bola sympatická. Hovorila aj príbeh z vlastného života, a bolo to veľmi zaujímavé, myslím, že všetkých spolužiakov to bavilo.“

Eliška Šochová, 7. A: „Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Páčilo sa mi, ako nám pani rozprávala o jej živote, aká bola a ako sa dokázala zmeniť. Bolo dobré aj video, ktoré ukázalo, ako sa iní vedia postaviť za obeť šikanovania. Chcela by som ešte takéto debaty mať v škole. Aj lektorka Peťka bola veľmi sympatická.“

Lucia Beľová, 7. A: „No mne sa na tej prednáške páčilo, že to bolo o šikane. Teta, ktorá nám o tom rozprávala, bola veľmi milá a úprimná. Boli tam super aktivity, bavilo ma to. Super  bolo aj to, že nám porozprávala zo svojho života, že sme zistili, že ľudia sa nemenia len výzorovo, ale môžu sa aj chovaním. Celé to bolo super. Páčilo sa mi to a ďakujem, že naša škola môže mať takéto prednášky.“