Momenty z krúžku videošpecialitky

Naši žiaci spolu s pani učiteľkou pripravujú v rámci nášho projektu zaujímavé videá.

Videá sme si rozdelili do niekoľkých tematických okruhov, ako čo je to vlastne šikana, typy šikany, ako sa brániť šikane, kto mi môže pomôcť, ako predísť takémuto správaniu v škole, čo robiť, keď si všimnem, že spolužiak/spolužiačka má takýto problém.

Prednosťou týchto videí je fakt, že na nich pracujú samotní žiaci, ktorí nielen získavajú informácie o danej téme aj pre seba, ale učia sa samostatne a zároveň pracovať v tíme, učia sa pracovať s informáciami a snažia sa zaujať svojím prístupom aj spolužiakov, čiže využívajú vlastnú kreativitu.

Ako úplne prvé si žiaci pripravili videodotazník pre svojich spolužiakov, aké poznatky majú v súčasnosti o šikane (dotazník nájdete aj na tejto stránke v časti metodické materiály).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *