Ciele projektu

Cieľom projektu by sme chceli prostredníctvom žiackych prác s modelovými situáciami jednotlivých stupňov šikany eliminovať násilie, agresivitu a šikanovanie na školách, skvalitniť tak psycho-sociálnu klímu, podporiť duševné zdravie žiakov, poskytnúť tiež metodický materiál, ktorý pomôže riešiť problematické situácie na školách. Naším hlavným cieľom je prihovoriť sa mladým ľuďom modernou formou, ktorá je im blízka.
Ciele projektu:

1) Využitie dramatického krúžku na stvárnenie a prevenciu – príprava,
nácvik a realizácia divadla
2) Výroba plagátov ako prevencie proti šikanovaniu
3) Žiacke videoreportáže 
4) Workshopy a prednášky zamerané na šikanu a kyberšikanu
5) Poskytnutie vytvoreného materiálu, metodického materiálu
6) Nástenka projektu v areáli školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *