Dotazník: od žiakov pre žiakov

Ako prvé sme sa rozhodli zistiť, čo všetko naši žiaci vedia o tejto téme, a preto sme sa ich rozhodli opýtať. Samozrejme, najskôr sme si v rámci krúžku pripravili dotazník.

A čo nás zaujímalo?

1. Čo je podľa teba šikana?

2. Kedy môžeš použiť slovo šikana?

3.  Poznáš niekoho vo svojom okolí, kto mal problém so šikanovaním?

4. ( Ak áno) snažil si sa mu nejako pomôcť? Alebo ako si sa zachoval?

5. Aký máš názor ty na šikanu?

6. Prečo podľa teba ľudia šikanujú iných?

7. Ako predísť šikanovaniu podľa teba?

8. Máš nejakú radu pre ľudí, ktorí sú alebo boli šikanovaní? 

O odpovediach našich spolužiakov sme sa porozprávali a odpovede boli zaujímavé. Niektorí spolužiaci si myslia, že pod pojmom šikana sa skrýva všetko, pomaly aj keď sa ti spolužiak nepozdraví alebo nechtiac ti zhodí učebnicu. Iní však bohužiaľ poznajú niekoho, kto mal so šikanou problém, preto sme sa rozhodli, že sa zameriame práve na to, ako si môžeme aj my, ako spolužiaci navzájom pomôcť, všímať si jeden druhého a nebudeme iba mlčiaca väčšina.

Momenty z krúžku videošpecialitky

Naši žiaci spolu s pani učiteľkou pripravujú v rámci nášho projektu zaujímavé videá.

Videá sme si rozdelili do niekoľkých tematických okruhov, ako čo je to vlastne šikana, typy šikany, ako sa brániť šikane, kto mi môže pomôcť, ako predísť takémuto správaniu v škole, čo robiť, keď si všimnem, že spolužiak/spolužiačka má takýto problém.

Prednosťou týchto videí je fakt, že na nich pracujú samotní žiaci, ktorí nielen získavajú informácie o danej téme aj pre seba, ale učia sa samostatne a zároveň pracovať v tíme, učia sa pracovať s informáciami a snažia sa zaujať svojím prístupom aj spolužiakov, čiže využívajú vlastnú kreativitu.

Ako úplne prvé si žiaci pripravili videodotazník pre svojich spolužiakov, aké poznatky majú v súčasnosti o šikane (dotazník nájdete aj na tejto stránke v časti metodické materiály).

Preventívne besedy – anketa u žiakov

Keďže nás zaujíma, ako žiaci besedy vnímali, ako a či ich obohatili, uskutočnili sme medzi všetkými zúčastnenými malý prieskum. Tu sú niektoré odpovede:

Sarah Lujza Flajsová, III. G: „Myslím, že to bolo super. Zo začiatku ma to síce moc nebavilo, ale keď začal pán Peter rozprávať o svojom živote, skoro som sa rozplakala.“

Jessika Paľovčíková, III. G: „Bolo to úžasné, počúvala som so zatajeným dychom. Neviem si predstaviť prežiť taký ťažký život a ešte sa z toho dostať. Aj to, ako sa obrátil k Bohu. Bolo mi ho strašne ľúto, no to, že si našiel aj po svojej minulosti manželku a mal milujúcu rodinu, to ma dostalo.“

Ján Fedor, III. G: „Beseda bola fajn, bola to prevencia proti rôznym závislostiam. Ten pán nám rozprával aj o svojom živote.“

Ján Garaj, 9. A: „Bolo to dosť fajn, pretože 35-ročný chalanisko menom Samo nám rozprával o nástrahách sociálnych sietí a čo všetko sa môže stať, aké veci si nepridávať na internete, s akými ľuďmi si nepísať, čo si všímať, ako si overiť užívateľov, či sú skutoční alebo ide o falošný účet. Za mňa super beseda.“

Ľuboslav Zanovit, 9. A: „Podľa môjho názoru beseda, na ktorej sme boli, bola veľmi poučná a dala mi aj niečo do života.“

Dalibor Ondrejka, 7. A: „Páčilo sa mi na tejto besede s lektorkou Peťou to, že nám vravela o svojom detstve a ako spoznala Boha.“

Karin Habláková, 7. A: „Dňa 6. 2. k nám do školy zavítala jedna pani z Banskej Bystrice. Prišla nám porozprávať o šikane. Rozprávala nám, aké skúsenosti so šikanou mala v živote, ako sa pred ňou brániť a ešte veľa ďalších vecí ohľadom šikany. Mali sme rôzne zaujímavé aktivity a bolo to super.“

Ema Zanovitová, 7. A: „Dňa 6. 2.2020 sa uskutočnila beseda o šikane. Páčilo sa mi to strašne moc. Petra, ktorá nám to všetko rozprávala mi bola sympatická. Hovorila aj príbeh z vlastného života, a bolo to veľmi zaujímavé, myslím, že všetkých spolužiakov to bavilo.“

Eliška Šochová, 7. A: „Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Páčilo sa mi, ako nám pani rozprávala o jej živote, aká bola a ako sa dokázala zmeniť. Bolo dobré aj video, ktoré ukázalo, ako sa iní vedia postaviť za obeť šikanovania. Chcela by som ešte takéto debaty mať v škole. Aj lektorka Peťka bola veľmi sympatická.“

Lucia Beľová, 7. A: „No mne sa na tej prednáške páčilo, že to bolo o šikane. Teta, ktorá nám o tom rozprávala, bola veľmi milá a úprimná. Boli tam super aktivity, bavilo ma to. Super  bolo aj to, že nám porozprávala zo svojho života, že sme zistili, že ľudia sa nemenia len výzorovo, ale môžu sa aj chovaním. Celé to bolo super. Páčilo sa mi to a ďakujem, že naša škola môže mať takéto prednášky.“

Preventívne besedy

Dňa 6. februára 2020 sme na škole uskutočnili v rámci projektu STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM aj besedy výchovno-preventívneho zamerania.

Besied sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka a primy až kvarty osemročného gymnázia.

Traja lektori priblížili našim žiakom témy: šikana a medziľudské vzťahy, sociálne siete/kyberšikana, druhá tvár/závislosti. Lektori veľmi pútavou formou sprostredkovali žiakom informácie o daných témach a obohatili besedy aj o vlastné skúsenosti.

Súčasná doba prináša omnoho viac nástrah pre deti a mladých ľudí, ako tomu bolo v minulosti, preto je veľmi dôležité rozprávať sa s nimi. Netreba sa však prehnane báť, ale treba vedieť rozpoznať, čo je správne, dobré pre nás a čo nie.

Prvé plagáty budú onedlho na svete!

Súčasťou nášho projektu je aj výroba plagátov samotnými žiakmi z rôznych ročníkov. Žiaci sú veľmi kreatívni a dokážu veľmi pekne spojiť výtvarné s dôležitou myšlienkou, ktorú práve tieto plagáty majú odprezentovať bez veľkých slov…

Najskôr sme si vybrali farbu plagátu a potom sme sa v skupinkách dohodli na tom, čo a akou technikou chceme znázorniť. Ak sme niečo nevedeli, pomohli nám trochu aj pani učiteľky. Ako nám to zatiaľ ide?

Všetky naše plagáty budú vyvesené vo vestibule a po chodbách druhého stupňa základnej školy a osemročného gymnázia.

Nástenkujeme…

Po zakúpení všetkých výtvarných pomôcok sme mohli začať vyrábať nástenky o šikanovaní s motivačnými citátmi a informáciami pre svojich spolužiakov, učiteľov, rodičov o našom projekte a jeho priebehu. Naše žiačky sa pustili do práce s chuťou.

Táto téma je veľmi známa, veľa sa o nej hovorí, ale mnohokrát môžeme mať pocit, že nás sa netýka. No opak môže byť pravdou, preto potrebujeme neustále šíriť prevenciu, pretože tam, kde sú ľudia, stretneme sa vždy s rôznym správaním a ako naň zareagujeme, to môže ovplyvniť a zmeniť celý náš život!

Veríme, že si ich všimnú všetci spolužiaci, aj rodičia a návštevníci našej školičky.