Preventívne besedy

Dňa 6. februára 2020 sme na škole uskutočnili v rámci projektu STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM aj besedy výchovno-preventívneho zamerania.

Besied sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka a primy až kvarty osemročného gymnázia.

Traja lektori priblížili našim žiakom témy: šikana a medziľudské vzťahy, sociálne siete/kyberšikana, druhá tvár/závislosti. Lektori veľmi pútavou formou sprostredkovali žiakom informácie o daných témach a obohatili besedy aj o vlastné skúsenosti.

Súčasná doba prináša omnoho viac nástrah pre deti a mladých ľudí, ako tomu bolo v minulosti, preto je veľmi dôležité rozprávať sa s nimi. Netreba sa však prehnane báť, ale treba vedieť rozpoznať, čo je správne, dobré pre nás a čo nie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *