Záverečné video k projektu s Nadáciou Orange – STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM

video k projektu

Ani sme sa nenazdali a náš projekt, ktorý sme si tak dôkladne pripravili, je na konci. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť mnoho zaujímavých
a výstižných plagátov, vyrobili sme aj nástenky, videá a pracovné listy. Takisto sme sa zamerali aj na divadelné spracovanie témy šikany.

Šikana je pojem, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi často používa, avšak jeho podstata nám uniká. Nestačí len rozprávať, ale treba aktívne konať a hlavne preventívne riešiť túto tému, pretože šikana veľmi negatívne dokáže ovplyvniť život našich žiakov, detí a má veľký dopad na budúcnosť daného dieťaťa, čo dosvedčujú aj naše pedagogické skúsenosti. Je veľmi dôležité venovať sa tejto téme, oboznamovať s ňou žiakov, avšak nie frontálnym vysvetľovaním a poučovaním, čo naše deti majú a čo nemajú robiť, to je skôr kontraproduktívne. Oveľa efektívnejší spôsob vidíme vo vzájomnom učení sa, v rovesníckom učení, v projektovej výučbe, kde sa za pomoci rôznych aktivít žiaci spoznávajú viac a učia aj mladších žiakov, zvyšuje sa ich citlivosť voči pociťovaniu iných. Veľmi dobrým príkladom je práve divadlo, kde sa vciťujú do jednotlivých postáv s ich emóciami.

Sme veľmi radi, že sa nám projekt podarilo uskutočniť a veríme, že sme oslovili aj našich žiakov. Práve oni tvoria to žiacke spoločenstvo, ktoré nesmie byť mlčiacou väčšinou, ale chce sa správať proaktívne.

Bohužiaľ, divadlo sme nacvičili, rekvizity a scénu pripravili, kostýmy zakúpili, avšak mimoriadna situácia s COVID-19 nám neumožnila verejnú premiéru pred mladšími žiakmi. Hneď, ako sa núdzový stav skončí
a situácia zmení, budeme divadlo prezentovať.

Aktivitami nemienime skončiť, už teraz máme pre mladších žiakov pripravené pracovné listy, čiže naši starší žiaci budú mať s tými mladšími workshopy na tému šikany. Práve u mladších žiakov začínajú tieto problémy a na druhom stupni sa iba vyostrujú, preto musíme chrániť
a preventívne pôsobiť najmä na našich najmladších.

Touto cestou ďakujeme našim žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do projektu!

Renáta Železňáková a Katarína Jurášová, zodpovedné za realizáciu projektu v Cirkevnej spojenej škole, Dolný Kubín.

Pamätaj: Nebuď mlčiaca väčšina, podaj pomocnú ruku – raz ju niekto môže podať aj tebe.

Pripravili sme si otázky pre spolužiakov

Žiaci sa na krúžku videošpecialitky rozprávali a spoločne sa dohodli na nasledovných otázkach, ktoré by podľa nich mali vystihnúť podstatu – či a ako žiaci chápu pojem šikana, či sa s ňou stretli v reálnom, prípade internetovom svete, a aký majú naň názor. Mnohokrát nám môžu pomôcť práve ľudia v našom najbližšom okolí, a preto nemôžeme byť slepí a hluchí na volania o pomoc. Šikanovanie je problém, ktorý sa mnohokrát presúva zo škôl do bežného a aj pracovného života, preto sa musíme naučiť spoznať jej prejavy a zastaviť ich hneď na začiatku!

Dotazník vytvorený žiakmi:

1. Čo je podľa teba šikana?

2. Kedy môžeš použiť slovo šikana?

3.  Poznáš niekoho vo svojom okolí, kto mal problém so šikanovaním?

4. ( Ak áno) snažil si sa mu nejako pomôcť? Alebo ako si sa zachoval?

5. Aký máš názor ty na šikanu?

6. Prečo podľa teba ľudia šikanujú iných?

7. Ako predísť šikanovaniu podľa teba?

8. Máš nejakú radu pre ľudí, ktorí sú alebo boli šikanovaní? 

Zo zákulisia nácvikov divadla III.

Situácia ohľadom COVID-19 sa preniesla aj do našej výučby a našich aktivít v rámci projektu. Prvé nácviky divadielka o princeznej, ktorá klame na internete (na motívy rozprávky Tučná princezná) sme po príchode do školy v septembri ako-tak zvládli, ale zakrátko sme museli prejsť na online nácviky :o((

Rozhodnutia ministerstva školstva a karantény jednotlivých tried nám od konca septembra znemožnili stretávať sa, a tak nacvičujeme virtuálne, nedáme sa odradiť :o), aj keď je to náročné.