Pracovný list č. 1 – Úvodný rozhovor so žiakmi k téme šikanovanie

Podľa najnovších prieskumov sa so šikanou stretlo veľmi veľa žiakov na základnej škole, preto je potrebné ozrejmiť si fakty a spôsoby, ako pomôcť. Prinášame súbor pracovných listov vytvorených žiakmi – ich pohľad, ako by oni riešili, zisťovali problémy medzi žiakmi, spolužiakmi, pretože niekedy aj učitelia zistia určité skutočnosti dosť neskoro.

Pripravili sme si otázky pre spolužiakov

Žiaci sa na krúžku videošpecialitky rozprávali a spoločne sa dohodli na nasledovných otázkach, ktoré by podľa nich mali vystihnúť podstatu – či a ako žiaci chápu pojem šikana, či sa s ňou stretli v reálnom, prípade internetovom svete, a aký majú naň názor. Mnohokrát nám môžu pomôcť práve ľudia v našom najbližšom okolí, a preto nemôžeme byť slepí a hluchí na volania o pomoc. Šikanovanie je problém, ktorý sa mnohokrát presúva zo škôl do bežného a aj pracovného života, preto sa musíme naučiť spoznať jej prejavy a zastaviť ich hneď na začiatku!

Dotazník vytvorený žiakmi:

1. Čo je podľa teba šikana?

2. Kedy môžeš použiť slovo šikana?

3.  Poznáš niekoho vo svojom okolí, kto mal problém so šikanovaním?

4. ( Ak áno) snažil si sa mu nejako pomôcť? Alebo ako si sa zachoval?

5. Aký máš názor ty na šikanu?

6. Prečo podľa teba ľudia šikanujú iných?

7. Ako predísť šikanovaniu podľa teba?

8. Máš nejakú radu pre ľudí, ktorí sú alebo boli šikanovaní?