Pracovný list č. 3 – 4 Hádanky, tajničky pre mladších spolužiakov

Vážne-nevážne na neľahkú tému s mladšími spolužiakmi

Téma šikany sa netýka len nás, starších, ale začína sa prejavovať práveže v tom mladšom školskom veku, preto sme si pripravili pre našich mladších spolužiakov k tejto téme hádanky, tajničky, krížovky, jednoducho hravé aktivity. Chceli sme takýmto hravým spôsobom priblížiť našim spolužiakom tému šikany, ktorá je pre nich ťažšie uchopiteľná, ale práve takáto „interaktívna“ forma umožňuje lepšie pochopenie a zaujatie mladších žiakov.

ODKAZ NA STIAHNUTIE PRACOVNÝCH LISTOV:

Pracovný list č. 1 – Úvodný rozhovor so žiakmi k téme šikanovanie

Podľa najnovších prieskumov sa so šikanou stretlo veľmi veľa žiakov na základnej škole, preto je potrebné ozrejmiť si fakty a spôsoby, ako pomôcť. Prinášame súbor pracovných listov vytvorených žiakmi – ich pohľad, ako by oni riešili, zisťovali problémy medzi žiakmi, spolužiakmi, pretože niekedy aj učitelia zistia určité skutočnosti dosť neskoro.